Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Tandartsenpraktijk Goldenberg voorop. Uitgangspunt van onze praktijk is dat de tandartsen de hoogst haalbare kwaliteit leveren. Hiervoor maken we gebruik van de modernste apparatuur, volgen onze tandartsen cursussen om hun kennis continu up-to-date te houden.

Samen met u wordt een keuze gemaakt tussen de behandelalternatieven, afgewogen op uw wensen en financiën. Zo bereiken we een optimale oplossing binnen het gestelde budget. Tandheelkundige tarieven worden vastgesteld door de overheid en zijn dus voor alle tandartsen en patiënten hetzelfde.

Uitgebreide tandheelkundige behandelingen zijn vaak kostbaar. We geven u vooraf een goed inzicht van de kosten door een begroting af te geven en proberen behandelingen indien gewenst gefaseerd uit te voeren om kosten te spreiden. U wilt en moet immers vooraf weten waar u aan toe bent.

Wij staan garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de beroepsvereniging NMT en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld, evenals een goede klachtenbehandeling. Onze praktijk werkt aan het op pijl houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Kwaliteitsactiviteiten
  • Lidmaatschap ANT
  • Vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Kennistoetsen
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen themaprojecten
  • Geregistreerd bij KRT

Tevens stellen wij uw mening altijd op prijs. Heeft U suggesties over hoe wij U beter van dienst kunnen zij, laat het ons dan gerust weten.

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat wij een goede kwaliteit blijven leveren.