Myobrace

OMFT verwijzing
Slist uw kind? Of heeft hij of zij problemen met slikken? Dan kan het zijn dat de mondspieren uit evenwicht zijn. OMFT kan uw kind helpen om de mondspieren weer op de juiste manier te gebruiken.

Mondspieren in evenwicht
Wanneer kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud zijn, krijgen ze hun eerste permanente tanden. In deze fase kunnen de tanden al scheef gaan groeien, en de kaken zich niet goed ontwikkelen. Gewoonten zoals ‘mondademen’ en verkeerde lip- en tongfunctie zijn de grootste oorzaak van scheve tanden en onderontwikkelde kaken. Onderzoek wijst uit dat, indien deze problemen blijven bestaan in het permanente gebit, dit vaak complexe orthodontische behandelingen tot gevolg heeft. Beugels en het trekken van tanden of kiezen lossen deze problemen helaas niet op. Het is gemakkelijker om deze gewoonten te corrigeren op een zo vroeg mogelijke leeftijd met oro-myofunctionele therapie, ook wel OMFT genoemd. Zo gauw de oorzaken gecorrigeerd zijn, zal de natuurlijke groei en rechtstand van de tanden plaatsvinden.

Naar de logopedist
De myofunctional trainer kan samen met een logopedist deze problemen verhelpen, waardoor uw kind een goede mondgewoonte krijgt. Een logopedist kan zien welke spieren of spiergroepen er uit evenwicht zijn. De therapie is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Het is van belang om de behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te starten, zodat de gevolgen van afwijkend mondgedrag zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. De vergoeding van deze oefentherapie valt binnen het basispakket zorgverzekeringen.Ook maken wij gebruik van een app met oefeningen voor uw kind, zodat hij of zij spelenderwijs de juiste mondgewoontes aanleert.

De werkwijze
Voordat er gestart kan worden met de therapie, vindt er een intake gesprek en een uitvoerig onderzoek plaats. Bij het onderzoek maken wij ook kleurenfoto’s om de veranderingen te volgen. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van 3 soorten trainers, elke trainer draag je een half jaar (mits deze goed wordt gedragen). Om alles zo goed mogelijk te begeleiden adviseren wij om elke maand of twee maanden langs te komen om te kijken of alles nog goed verloopt. Natuurlijk is het ook belangrijk dat er elke dag thuis geoefend wordt, daarvoor krijgt uw kind oefeningen die via een app geopend kunnen worden. Ook kan er, indien nodig, met een logopedist geoefend worden.

Doelen van de behandeling

– Lipsluiting in de rust

– Neusademhaling, om de ontwikkeling van de boven- en onderkaak te stimuleren en om de juiste beet te bereiken

– Geen lipactiviteit bij het slikken, waardoor de voortanden juist kunnen ontwikkelen

– Verbeterde tandheelkundige uitlijning

– Verbeterde gezinsontwikkeling

Hieronder ziet u in ons fotoalbum een overzicht van behaalde resultaten door middel van het gebruik van een Myobrace. 
Wanneer u de foto’s aanklikt komen deze vergroot in beeld.